info@nopholeukemiabiobank.org

helgenomsekvensering

Helgenomsekvensering

Helgenomsekvensering GMS (Genomic Medicine Sweden) Barncancer-projektet syftar till att implementera storskaliga genetiska analysmetoder inom svensk barncancervård, främst helgenomsekvensering med kompletterande metoder. Analyserna kommer huvudsakligen genomföras inom befintliga kliniska faciliteter för storskalig sekvensering vid Sveriges barnonkologiska centra/universitetssjukhus. NOPHO Leukemia Biobank (NLBB) har sedan 2001 biobankat prover från mer än 5000 nordiska barn med leukemi och ansvarat […]

Helgenomsekvensering Läs mer »

Söker förbättrade prognosmarkörer och nya behandlingsstrategier för akuta T-cells leukemier genom analys av prover från NOPHO biobanken

Söker förbättrade prognosmarkörer och nya behandlingsstrategier för akuta T-cells leukemier genom analys av prover från NOPHO biobanken Det finns ett stort behov av att förbättra klassificeringen av T-cells leukemi (T-ALL) hos barn för att kunna erbjuda så effektiv och skonsam behandling som möjligt, skräddarsydd efter leukemicellernas egenskaper. Sofie Degerman driver en forskargrupp vid Umeå Universitet

Söker förbättrade prognosmarkörer och nya behandlingsstrategier för akuta T-cells leukemier genom analys av prover från NOPHO biobanken Läs mer »

Linda Holmfeldts studier rör akut myeloisk leukemi

Mot en ökad förståelse av återfall samt resistensutveckling vid akut myeloisk leukemi hos barn

Mot en ökad förståelse av återfall samt resistensutveckling vid akut myeloisk leukemi hos barn Linda Holmfeldts studier rör akut myeloisk leukemi (AML) hos barn. Trots tillgång till bästa möjliga behandling är det tyvärr många barn drabbade av AML som inte svarar på behandlingen eller som senare återinsjuknar i ett så kallat återfall. För att hitta

Mot en ökad förståelse av återfall samt resistensutveckling vid akut myeloisk leukemi hos barn Läs mer »