Biobankslagen

I biobanken skyddar vi dina prover enligt biobankslagen.

Biobankslagen reglerar hur prov från människa får sparas och användas.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Biobankslagen (2023:38) trädde i kraft 1 juli 2023 och ersatte då den tidigare biobankslagen från 2003.

Här kan du läsa mer om biobankslagen:

Biobankslagen – Biobank Sverige – Biobank Sverige

Länkar till tillsynsmyndighet och föreskrifter.

Vad är en biobank?