Syfte med prov till biobank

Prover samlas för att barnonkologiska forskare ska ha enkel tillgång till prover för olika forskningsprojekt.

Biobanken är också en internationell samlingspunkt för forskare i hela Europa som vill driva utvecklingen av behandling och kunskap kring orsakerna till barncancer.

De insamlade proverna har bidragit till värdefull forskning. Detta har lett till förbättrad behandling och ökad överlevnad.

Läs mer om publikationer här.

Syfte med prov till biobank

Mikroskopisk bild av akut leukemi från blodet.