Ansöka om uttag från biobanken

Beställning av uttag görs via NLBBs beställnings och uttagsblankett. Det går bra att först ha en kontakt med BioLab för allmän förfrågan. Se nedan.

NLBBs prover är även tillgängliga, efter formell förfrågan från behandlande läkare, om det är av betydelse för patientens vård och behandling. Detta sker via direktkontakt med biobanken. Dessa provuttagningar hanteras skyndsamt.

Kontakta oss gärna vid intresse av tillgång till prover och/eller data eller andra frågor angående service eller samarbete. E-mail: info@uppsalabiolab.se

Uttag från biobanken för forskare - Ansökan

NLBBs uttagsblankett behöver vara i fylld och följande bilagor bifogas.

Projektplan

Projektplan som beskriver forskningsprojektet.

Godkänd etikansökan

Godkänd etikansökan samt beslut från Etikprövningsmyndigheten.

NOPHO board

NOPHO boards godkännande via NOPHO Scientific board.

Biobanksansökan

För tillgång till prov för forskning behöver en biobanksansökan till Uppsala Biobank färdigställas och godkännas.

Efter godkänd ansökan

NLBBs ansökningsblankett behöver vara i fylld och följande bilagor bifogas.

Sammanställning

För uttag behöver vi en sammanställning i Excel med NOPHO- och/eller Castornummer (studienummer). Vi kommunicerar endast med detta studienummer, inga patientuppgifter.

Matherial Transfer Agreement (MTA)

Ska proverna analyseras och behandlas av externt laboratorium ska en MTA (Matherial Transfer Agreement) upprättas av ansvarig forskare för det arbete som avses i annat laboratorium än sitt eget. MTA innebär att forskaren ansvarar för att information och prov behandlas enligt sekretess.

Efter resultat

Överblivet material

Överblivet material från analyser måste skickas tillbaka till NLBB eller destrueras. Sekundära biobanker är inte tillåtet.

Forskningsresultat

Forskningsresultat och publikationer ska redovisas på NOPHO websida för att kunna vara till nytta för andra och även att proverna räcker till mer och fler resultat.