Leukemiprover till biobank för forskning

Uppsala BioLab tar emot patientprover som kan användas i forskning.

Från benmärgsaspirat och perifert blod prepareras mononukleära leukocyter med hjälp av gradientcentrifugering med Ficoll-Paque.

Andelen maligna celler i provet mäts med flödescytometri. Om det finns väldigt lite material från benmärgsaspirat kan perifert blod med en hög andel maligna celler fungera i analyser.

Extraktion av DNA och RNA från benmärg eller blod med hög andel maligna celler har stort värde i dagens högteknologiska forskning. Allt material, som skickas till Uppsala Biobank sparas för att kunna användas i cancerforskning.

Alla typer av prover delas upp i volymer, alikvoter så att de räcker till flera olika forskningsprojekt. Kunskap grundat på analyser som redan är gjorda i andra forskningsarbeten ska kunna delas och vara tillgängliga för andra.

Det medför att proverna i NLBB räcker längre. Utförda forskningsarbeten finns listade under ”Forskning och publikationer på uttagna prover från NLBB”.

Prov skickas från hela Norden till NLBB.

Registrering av patient- och provdata i ett labdatasystem, FreezerPro på Uppsala BioLab.

Preparation av olika provmaterial enligt SOP (Standard Operation Procedure). Celler från blod och benmärg DNA och RNA från celler Serum, Likvor, Plasma

Placering av provprodukter i temperaturövervakade frysar.