Vad är NOPHO?

En nordisk förening för barnonkologi (barncancer). 

NOPHO, Nordic Society of Paediatric Hematology and Oncology, har organiserat  nordiska (Nopho, Nordic Society of Paediatric Hematology and Oncology) barnonkologer både kliniskt och forskningsmässigt sedan 1982. 

Gemensamma behandlingsprotokoll har utvecklats och NOPHO är idag basen för avancerad och modern barncancervård och behandling för alla aktiva läkare, både kliniskt och forskningsmässigt. Gemensamma utbildningsprogram finns för medlemmarna och samarbetsgrupper träffas ofta för diskussioner kring specifika diagnoser och protokoll. 

NOPHOs webbsida fungerar som en viktig informationsbank.

NOBOS, Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses,  är en parallell organisation för sjuksköterskor som arbetar med barn med cancer. Vartannat år har NOPHO och NOBOS gemensamma årsmöten och utbildningar.

Här hittar du länkar till NOPHO och NOBOS.