Hur sparas proverna?

Prover tas om hand när de kommer till laboratoriet för att utvinna celler som är viktiga för framtida forskning.

Celler sparas i extremt låg temperatur (-198°C) i en speciell frys med flytande kväve. Celler kan hållas levande i många år utan att påverkas nämnvärt.

Från celler extraheras DNA och RNA (biomolekyler) och alikvoteras utifrån mängden biomolekyl som erhållits från extraktionen. Rören fryses i-80°C.

Det finns ca 30 000 provrör med nedfrysta celler i biobankens provsamling.

Serum fördelas i 1-4 rör med ca 1ml och fryses i -80°C. Det finns ca 4600 serumrör i våra frysar.
Likvor fördelas i 1-2 rör och fryses i -80°C. Det finns ca 500 rör med likvor.

Placeringen i frysar (frys/hylla/låda/position) bokas i labdatasystemet FreezerPro och på bilden sorterar Sofia in rör enligt given position.