Hur sparas proverna?

Från blod- och benmärgsproverna renar vi fram celler. Cellerna fryses ner och sparas i en frys som har en temperatur på -198 grader. Cellerna används bland annat för att ta fram DNA och RNA.

I biobanken sparas även serum, plasma och likvor.

I biobankens provsamling finns tusentals prover sparande som kan användas för forskning många år framöver.

På bilden sorterar biomedicinska analytikern Sofia in provrör på sin bestämda plats.