Leukemi (blodcancer) hos barn

Leukemi är en form av blodcancer som också finns hos barn. Det är en mycket ovanlig sjukdom, i Sverige insjuknar ca 100 barn per år. Leukemi är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Den karaktäriseras av okontrollerad tillväxt av omogna förstadier till vita blodkroppar i benmärgen.

Leukemicellerna tränger ut den friska blodbildningen och tränger sig så småningom även in i blodet och övriga organ i kroppen. Det finns många olika typer av leukemi, men de två huvudtyperna är akut lymfatisk leukemi, ALL, och akut myeloisk leukemi, AML.

Hos barn är den vanligaste formen akut lymfatisk leukemi, ALL. Det finns även olika typer av ALL.

Prognosen för leukemi har blivit betydligt bättre under senare år tack vare forskningen som lett till nya behandlingar. De allra flesta överlever efter långvarig behandling. Vid ALL är behandlingen 2,5 år.

Barncancerfondens hemsida om leukemi finns under länkar.