Dokument

För Patienter och Vårdpersonal

För Vårdpersonal

När patienten fått ett studienummer, NOPHO/Castor ska det anges på remissen så att remissen blir fullständigt ifylld.
I vårt fortsatta arbete är det studienumret som används vid all kommunikation och till exempel vid uttag av prover.

För Forskare