Presentation av NOPHO leukemia biobank

NLBB är en nordisk biobanksstruktur uppbyggd för att underlätta forskning inom barnleukemi.

LLC (Leukemia and Lymphoma Committee) och NOPHO board bestämde 2006 att bygga upp en Nordisk biobank för framtida gemensam Nordiska forskning. Detta var på initiativ av G Lönnerholm och BM Frost. En forskningsbiobank fanns från deras forskningsprojekt (läs mer här) som då var avslutat. Proven från den insamlingen som startade i början av 1990 talet donerades till projektet. 

Provsamlingen förvaras och förvaltas i Uppsala Biobank. Uppsala biobank är ett forsknings- och kompetenscentrum för biobanksfrågor vid Uppsala universitet och Region Uppsala.

Biobanksansvarig och Region Uppsalas biobankssamordnare är Anna Beskow. Arja Harila är provsamlingsansvarig och står för den medicinska och vetenskapliga ledningen för NLBB. Projektledare för NLBB är Karolin Bergenstråhle.

En nordisk biobank för barnleukemier

NOPHO biobank är ett samarbetsprojekt mellan Nordens barnonkologiska doktorer, sjuksköterskor och forskare som behandlar barn med alla typer av blodcancer. Den startade i sin nuvarande form 2006, dessförinnan var det en biobank uppbyggd i ett forskningsprojekt.

Struktur och organisation

NOPHO Board

Läs mer på NOPHOs hemsida.

Members of the NOPHO Biobank working group

 • Chair: Henrik Hasle 
 • Past chair: Trond Flægstad
 • Denmark: Henrik Hasle
 • Finland: Olli Lohi
 • Iceland: Olafur Gisli Jonsson
 • Norway: Niklas Stabell
 • Sweden: Arja Harila 
 • Estonia: Kristi Lepik
 • Latvia: to be appointed
 • Lithuania: Mindaugas Stoskus
 • Young NOPHO clinical: Morten Krogh Herlin, Denmark
 • Young NOPHO laboratory: Maike Bensberg
 • Scientific committee: Nikolas Herold  
 • Leukemia registry: Mats Heyman 
 • Leukemia Biology: Sofie Degermann
 • NOPHO cytogenetic group: Ulrika Noren-Nystrøm 
 • NOPHO Leukemia Biobank: Karolin Bergenstråhle

NLBBs lokala arbetsgrupp

 • Arja Harila, Provsamlingsansvarig, medicinsk och vetenskaplig ledning
 • Anna Beskow, Chef och biobanksansvarig,Uppsala Biobank
 • Karolin Bergenstråhle, Projektledare
 • Victoria Wennberg, koordinator
 • Maria Lindström (BMA)
 • Ninni Pudas (BMA)