Vad används proverna till?

Prover är av stort värde för den medicinska forskningen. För att få forska på sparade prov måste alltid forskningsprojektet godkännas av Etikprövningsmyndigheten som bedömer om projektet är viktigt för vården och om det kan genomföras utan att patientens personliga integritet kränks.

Prov för NOPHO Leukemibiobank tas i första hand för att kunna användas för forskning inom barnleukemi i Norden. Vid behov kan ditt prov komma att användas vid kompletterande undersökningar för just din behandling. Tillåtna användningsområden för prov som sparas i biobank är vård och behandling t.ex. för att vården behöver undersöka ditt prov på nytt om en behandling inte ger avsedd effekt, eller för att ställa en säkrare diagnos genom att jämföra nya prov med sparade.

Det finns redan mycket forskning gjord utifrån biobankens prover. Läs mer om våra publikationer här.