Pris och ekonomi

Forskningsprover i NOPHO Leukemia Biobank är finansierad av Barncancerfonden.
Finansiella donatorer, patienter, vårdnadshavare och vårdgivare gör det möjligt att NOPHO Leukemia Biobank kan erbjuda prover för forskning av hög kvalitet.
Samarbete mellan forskare är väsentligt för att insamlat material ska kunna användas mest effektivt.
Uppsala BioLab debiterar 2000 SEK för administrativt uttagsarbete plus 200 SEK per prov.
Transport betalas av kund.
Huvuddelen av kostnaden subventioneras helt av Barncancerfonden.