Vem har tillgång till proverna?

Endast forskare med godkänd etik- och där studien har blivit granskad av en vetenskaplig kommittee har möjlighet att få tillgång till proverna. Dessa prover är kodade och när forksningens resultat presenteras  i publikationer eller rapporter kommer det inte framgå från vilken individ som prover har använts

Skulle ditt prov behövas för din behandling kan alltid din behandlande läkare begära tillgång till prov.