Vem har tillgång till proverna?

Endast forskare med godkänd etik- och NOPHOansökan som vill göra ett uttag i biobanken har möjlighet att få ut prover. Dessa prover är avidentifierade så forskare har inte tillgång till några personuppgifter. Det finns inte heller några kopplingar till person i publikationer eller rapporter.

Skulle ditt prov behövas för din behandling kan alltid din behandlande läkare gör ett uttag.