helgenomsekvensering

Helgenomsekvensering

GMS (Genomic Medicine Sweden) Barncancer-projektet syftar till att implementera storskaliga genetiska analysmetoder inom svensk barncancervård, främst helgenomsekvensering med kompletterande metoder.

Analyserna kommer huvudsakligen genomföras inom befintliga kliniska faciliteter för storskalig sekvensering vid Sveriges barnonkologiska centra/universitetssjukhus.

NOPHO Leukemia Biobank (NLBB) har sedan 2001 biobankat prover från mer än 5000 nordiska barn med leukemi och ansvarat för insamling av prover från hematologiska maligniteter i hela Norden.

I GMS Barncancer-projektet kommer NLBB att delta genom att vara ansvariga för lagring av material såsom överblivet provmaterial efter analyserna.