Sammanställning av publikationer baserat på forskningsprover från NOPHO Leukemia Biobank

Senast uppdaterad: 2023-03-09

Search

Publikationer inklusive pågående samt godkända studier genom NOPHO Scientific Board

NOPHO 2022-5 – (151), NOPHO project n:o 96                                                                                               2023

Genomics-based tools for personalized treatment to reduce chemotherapy burden in pediatric leukemia (GEPARD)

Olli Lohi, Merja Heinäniemi

Tammerfors/Tampere universitet, Finland

Arbetet med utplock av biobanksprover är startat.

 

Godkänd studie genom NOPHO Scientific Board                                                                                           2023

Validation of SAMHD1 as a predictive biomarker for response to cytarabine and nelarabine treatment in children with ALL (ALLTogether 1 Add-On Study)

Nikolas Herold

Karolinska universitetet Solna, Sweden

Arbetet med utplock av biobanksprover är startat.

NOPHO study 118                                                                                                                                                       2022

Molekylärgenetiska och epigenetiska studier av neoplastiska sjukdomar. Analys av genetiska förändringar och genuttryck vid akut lymfatisk leukemi hos barn.

Anna Hagström

Lunds universitet, Sweden

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

 

Uppsalaprojekt, etik 2021-05213                                                                                                                          2022

High-troughput proteomics in pediatric acute lymphoblastic leukemia

Anna Pia Enblad

Uppsala universitet, Sweden

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

NOPHO-2018-8/R1                                                                                                                                                    2021

Determine incidence, prognosis and mechanisms for acute myeloid leukemia with t(7;12)(q36;p13)

Lars Palmqvist, Anders Östlund

Göteborgs universitet, Sverige

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

 

NOPHO-2019-14-122                                                                                                                                                2021

Analys av genetiska förändringar och genuttryck vid akut lymfatisk leukemi hos barn

Vasilios Zachariadis, Martin Enge

Karolinska universitetet Solna, Sweden

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

NOPHO-2019-15 – (124)                                                                                                                                           2020

The use of biomarkers  in separating children with leukemia and joint involvement from children with juvenile idiopathic arthritis

Ninna Brix Uggerby

Aarhus universitet, Denmark

 1. M-ficolin: a valuable biomarker to identify leukemia from juvenile idiopathic arthritis

Ninna Brixa b, Mia Glerupa, Steffen Thielc, Clara Elbæk Mistegaardc d, Regitze Gyldenholm Skalse,Lillemor Berntsonf, Anders Fasthg, Susan Nielsenh, Ellen Nordali, Marite Ryggj k,Henrik Haslea, Birgitte Klug Albertsena& Troels Herlinaand the Nordic Study Group of Pediatric Rheumatology

http://adc.bmj.com/cgi/rapidpdf/archdischild-2021-322114?ijkey=aKXcRDurVBvvwb3&keytype=ref

(NoSPeR) group. Accepted Arch Dis Child Oct 2021

Arbetet är under arbete och ytterligare två publikationer är under arbete.

 

NOPHO-2019-2 – (110)                                                                                                                                             2020

Prognostic and biological relevance of DNA methylation in T-ALL – an extension of NOPHO Study No 70

Sofie Degerman

Umeå universitet, Sverige

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

NOPHO 2017-11 (72)                                                                                                                                                2019

Early detection of relapse AML/Sensitive methods for AML

Ann-Sofie Skou

Aarhus universitet, Danmark

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

 

NOPHO 2018-10R, NOPHO project n:o 96                                                                                                        2019

Genomics-based tools for personalized treatment to reduce chemotherapy burden in pediatric leukemia (GEPARD)

Olli Lohi

Tammerfors/Tampere universitet, Finland

 1. Single cell characterization of B-lymphoid differentiation and leukemic cell states during chemotherapy in ETV6-RUNX1-positive pediatric leukemia identifies drug-targetable transcription factor activities

         Mehtonen J, Teppo S, Lahnalampi M, Kokko A, Kaukonen R, Oksa L, Bouvy-Liivrand M, Malyukova A, Mäkinen A, Laukkanen S, Mäkinen PI, Rounioja S, Ruusuvuori P, Sangfelt O, Lund R, Lönnberg T, Lohi O, Heinäniemi M.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33218352/

         Genome Med. 2020 Nov 20;12(1):99.

Arbetet är under arbete och ytterligare publikationer väntas.

NOPHO-2016-7/R1 – (45)                                                                                                                                         2018

AML-NOS, Genomic profiling of pediatric AML

Morten Herlin

Aarhus universitet, Danmark

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

 

Godkänd studie genom NOPHO Scientific Board                                                                                           2018

Early detection of relapse AML

Erik Delsing Malmberg

Göteborgs universitet, Sverige

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

Godkänd studie genom NOPHO Scientific Board                                                                                           2017

Early relapse detection study

Kristian Juul-Dam

Aarhus universitet, Danmark

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

NOPHO project nr 2015-18                                                                                                                                     2016-2017

Multi-level analysis of acute myeloid leukemia.

Linda Holmfeldt

Uppsala universitet, Sverige

 1. Genomic characterization of relapsed acute myeloid leukemia reveals novel putative therapeutic targets

         Stratmann S, Yones SA, Mayrhofer M, Norgren N, Skaftason A, Sun J, Smolinska K, Komorowski J, Herlin MK, Sundström C, Eriksson A, Höglund M, Palle J, Abrahamsson J, Jahnukainen K, Munthe-Kaas MC, Zeller B, Tamm KP, Cavelier L, Holmfeldt L.

         https://ashpublications.org/bloodadvances/article/5/3/900/475157/Genomic-characterization-of-relapsed-acute-myeloid

         Blood Adv. 2021 Feb 9;5(3):900-912. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003709. PMID: 33560403

 1. Transcriptomic  analysis reveals pro-inflammatory signatures associated with acute myeloid leukemia progression.

Stratmann S, Yones SA, Garbulowski M, Sun J, Skaftason A, Mayrhofer M, Norgren N, Herlin MK, Sundström C, Eriksson A, Höglund M, Palle J, Abrahamsson J, Jahnukainen K, Munthe-Kaas MC, Zeller B, Tamm KP, Cavelier L, Komorowski J, and Holmfeldt L.

https://ashpublications.org/bloodadvances/article/6/1/152/477210/Transcriptomic-analysis-reveals-proinflammatory

Blood Adv. 6(1):152-164 (2022)

 1. Proteogenomic analysis of acute myeloid leukemia associates relapsed disease with reprogrammed energy metabolism both in adults and children.Stratmann S, Vesterlund M, Umer HM, Eshtad S, Skaftason A, Herlin MK, Sundström C, Eriksson A, Höglund M, Palle J, Abrahamsson J, Jahnukainen K, Munthe-Kaas MC, Zeller B, Tamm KP, Lindskog C, Cavelier L, Lehtiö J, and Holmfeldt L.

https://www.nature.com/articles/s41375-022-01796-7

Leukemia Published online (2022)

Projektet är under arbete och ytterligare publikationer väntas.

Study 118                                                                                                                                                                       2016

Genome-wide analysis of MLL-rearranged leukemia and functional studies to identify novel therapeutic targets

Anna Hagström

Lunds universitet, Sverige

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

 

NOPHO-2015-15/R1-(20)                                                                                                                                        2016

Part of NOPHO-AML 2004

Sanne Noort

Rotterdams universitet, Nederländerna

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

 

Godkänd studie genom NOPHO Scientific Board                                                                                           2016

Molecular biological studies on etiologic factors in leukemia in children via analysis of PKU blood samples

Kristin Mattsson, Britt Gustafsson

Stockholms universitet, Sverige

 1. Origins of STIL-TAL 1 fusion genes in children who later developed paediatric T-cell acute lymphoblastic leukaemia; An investigation of neonatal blood spots

Gustafsson B, Mattsson K, Bogdanovic G, Leijonhufvud G, Honkaniemi E, Ramme K, Ford AM

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pbc.27310

Pediatr Blood Cancer. 2018 Nov;65

 • Godkänd studie genom NOPHO Scientific Board                                                                                           2015

  Gudmar Lönnerholm

  Uppsala universitet, Sverige

  1. Is in vitro sensitivity of blast cells correlated to therapeutic effect in childhood acute lymphoblastic leukemia?

           Frost B-M, Larsson R, Nygren P, Lönnerholm G

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10500818/

           (1999)Adv Exp Med Biol 457:423-428

          

  1. In vitro cytotoxic drug activity and in vivo pharmacokinetics in childhood acute myeloid leukemia.

           Lönnerholm G, Frost B-M, Larsson R, Liliemark E, Nygren P, Peterson C

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10500819/

           (1999) Adv Exp Med Biol 457:429-435

  1. Cellular cytotoxic drug sensitivity in children with acute leukemia and Down´s syndrome: an explanation to differences in clinical outcome?

           Frost B-M, Gustafsson G, Larsson R, Nygren P, Lönnerholm G

           https://www.nature.com/articles/2401753

           (2000). Leukemia 14:943-944

  1. In vitro activity of the novel cytotoxic agent CHS 828 in childhood acute leukemia

  Frost B-M, Lönnerholm G, Nygren P, Larsson R, Lindhagen E

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12187330/

           (2002) Anti-Cancer Drugs 13:735-742

  1. Increased in vitro cellular drug resistance is related to poor outcome in high-risk childhood acute lymphoblastic leukemia

           Frost B-M, Nygren P, Gustafsson G, Forestier E, Jonsson OG, Kanerva J, Nygaard R, Schmiegelow K, Larsson R, Lönnerholm G https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12877664/

           (2003) Br J Haematol 122:376-385

  1. Translocation t(12;21) is related to in vitro cellular drug sensitivity to doxorubicin and etoposide in childhood acute lymphoblastic leukemia

           Frost B-M, Nygren P, Gustafsson G, Forestier E, Jonsson OG, Kanerva J, Nygaard R, Schmiegelow K, Larsson R, Lönnerholm G https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15217836/

           (2004). Blood 104:2452-2457

  1. Translocation t(1;19) is related to low cellular drug resistance in childhood acute lymphoblastic leukemia

           Frost BM, Forestier E, Gustafsson G, Nygren P, Hellebostad M, Jonmundsson G, Kanerva J, Schmiegelow K, Larsson R, Lönnerholm G https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15526029/

            (2005) Leukemia 19:165-169

  1. Cellular drug sensitivity in MLL-rearranged childhood acute leukemia is correlated to partner genes and cell lineage

  Palle J, Frost BM, Forestier E, Gustafsson G, Nygren P, Hellebostad M, Jonmundsson G, Kanerva J, Schmiegelow K, Larsson R, Lönnerholm G https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15813846/

           (2005)  Br J Haematol 129:189-198

  1. Dic(9;20)(p13;q11) in childhood acute lymphoblastic leukaemia is related to low cellular resistance to asparaginase, cytarabine and corticosteroids

  Lönnerholm G, Nordgren A, Frost BM, Jonsson OG, Kanerva J, Nygaard R, Schmiegelow K, Larsson R, Forestier E.

  https://www.nature.com/articles/leu2008179

   (2009) Leukemia 2009 23(1):209-212

  1. In vitro cellular drug sensitivity at diagnosis is correlated to minimal residual disease at end of induction therapy in childhood acute lymphoblastic leukemia

           Lönnerholm G, Thörn I, Sundström C, Frost BM, Abrahamsson J, Behrendtz M, Heldrup J, Jacobsson S, Li A, Olofsson T, Porwit A, Söderhäll S, Larsson R, Forestier E.

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18639340/

           (2009)  Leuk Res 33(1):46-53

  1. Allele-specific gene expression patterns in primary leukemic cells reveal regulation of gene expression by CpG site methylation

           Milani L, Lundmark A, Nordlund J, Kiialainen A, Flaegstad T, Jonmundsson G, Kanerva J, Schmiegelow K, Gunderson KL, Lönnerholm G, Syvänen AC

           https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2612957/

           (2009)  Genome Res 19(1):1-11

  1. DNA methylation for subtype classification and prediction of treatment outcome in patients with childhood acute lymphoblastic leukemia

           Milani L, Lundmark A, Kiialainen A, Nordlund J, Flaegstad T, Forestier E, Heyman M, Jonmundsson G, Kanerva J, Schmiegelow K, Söderhäll S, Gustafsson MG, Lönnerholm G, Syvänen AC

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19965625/

           (2010) Blood 115(6): 1214-1225

  1. In vitro cellular drug resistance adds prognostic information to other known risk-factors in childhood acute lymphoblastic leukemia

           Lönnerholm G, Thörn I, Sundström C, Frost BM, Flaegstad T, Heyman M, Jonsson OG, Harila-Saari A, Madsen HO, Porwit A, Schmiegelow K, Söderhäll S, Wesenberg F, Vettenranta K, Larsson R, Forestier E

           https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145212610004479

           (2011)  Leuk Res 35(4): 472-478

  1. Digital gene expression profiling of primary acute lymphoblastic leukemia cell

           Nordlund J, Kiialainen A, Karlberg O, Berglund EC, Göransson-Kultima H, Sønderkær M, Nielsen KL, Gustafsson MG, Behrendtz M, Forestier E, Perkkiö M, Söderhäll S, Lönnerholm G, Syvänen AC

           https://www.nature.com/articles/leu2011358

           (2011) Leukemia 26(6):1218-1227

  1. DNA methylation analysis of bone marrow cells at diagnosis of acute lymphoblastic leukemia and at remission

           Nordlund J, Milani L, Lundmark A, Lönnerholm G, Syvänen AC https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0034513

           (2012) PLoS One 7(4)

  1. Genome-wide signatures of differential DNA methylation in pediatric acute lymphoblastic leukemia

           Nordlund J, Bäcklin CL, Wahlberg P, Busche S, Berglund EC, Eloranta ML, Flaegstad T, Forestier E, Frost BM, Harila-Saari A, Heyman M, Jónsson OG, Larsson R, Palle J, Rönnblom L, Schmiegelow K, Sinnett D, Söderhäll S, Pastinen T, Gustafsson MG, Lönnerholm G, Syvänen AC

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24063430/

           (2013) Genome Biol 2013 Sep 24;14(9):r105

  1. Accurate detection of subclonal single nucleotide variants in whole genome amplified and pooled cancer samples using HaloPlex target enrichment

  Berglund EC, Lindqvist CM, Hayat S, Övernäs E, Henriksson N, Nordlund J, Wahlberg P, Forestier E, Lönnerholm G, Syvänen AC

  https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-14-856

           (2013) BMC Genomics. 2013 Dec 5;14:856

  1. The mutational landscape in pediatric acute lymphoblastic leukemia deciphered by whole genome sequencing

           Lindqvist CM, Nordlund J, Ekman D, Johansson A, Moghadam BT, Raine A, Övernäs E, Dahlberg J, Wahlberg P, Henriksson N, Abrahamsson J, Frost BM, Grandér D, Heyman M, Larsson R, Palle J, Söderhäll S, Forestier E, Lönnerholm G, Syvänen AC, Berglund EC https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25355294/

           (2015) Hum Mutat. 2015 Jan;36(1):118-28

  1. DNA methylation-based subtype prediction for pediatric acute lymphoblastic leukemia

           Nordlund J, Bäcklin CL, Zachariadis V, Cavelier L, Dahlberg J, Öfverholm I, Barbany G, Nordgren A, Övernäs E, Abrahamsson J, Flaegstad T, Heyman MM, Jónsson ÓG, Kanerva J, Larsson R, Palle J, Schmiegelow K, Gustafsson MG, Lönnerholm G, Forestier E, Syvänen AC

           https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-014-0039-z

           (2015) Clin Epigenetics 2015 Feb 17;7:11

  1. PAX5-ESRRB is a recurrent fusion gene in B-cell precursor pediatric acute lymphoblastic leukemia

  Marincevic-Zuniga Y, Zachariadis V, Cavelier L, Castor A, Barbany G, Forestier E, Fogelstrand L, Heyman M, Abrahamsson J, Lönnerholm G, Nordgren A, Syvänen AC, Nordlund J

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4697902/

           (2016) Haematologica. 2016 Jan;101(1):e20-3

  1. DNA methylome analysis of acute lymphoblastic leukemia cells reveals stochastic de novo DNA methylation in CpG islands

           Wahlberg P, Lundmark A, Nordlund J, Busche S, Raine A, Tandre K, Rönnblom L, Sinnett D, Forestier E, Pastinen T, Lönnerholm G, Syvänen AC https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27552300/

           (2016) Epigenomics. 2016 Oct;8(10):1367-1387

  1. Deep targeted sequencing in pediatric acute lymphoblastic leukemia unveils distinct mutational patterns between genetic subtypes and novel relapse-associated genes

  Lindqvist CM, Lundmark A, Nordlund J, Freyhult E, Ekman D, Almlöf JC, Raine A, Övernäs E, Abrahamsson J, Frost BM, Grandér D, Heyman M, Palle J, Forestier E, Lönnerholm G, Berglund EC, Syvänen AC

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27590521/

           (2016) Oncotarget. 2016 Sept 27;7(39):64071-88

  1. Transcriptome sequencing in pediatric acute lymphoblastic leukemia identifies fusion genes associated with distinct DNA methylation profiles

  Marincevic-Zuniga Y, Dahlberg J, Nilsson S, Raine A, Nystedt S, Lindqvist CM, Berglund EC, Abrahamsson J, Cavelier L, Forestier E, Heyman M, Lönnerholm G, Nordlund J, Syvänen AC

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28806978/

           J Hematol Oncol. 2017 Aug 14;10(1):148. doi: 10.1186/s13045-017-0515-y. PMID: 28806978; PMCID: PMC5557398

  1. DNA methylation holds prognostic information in relapsed precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia

  Borssén M, Nordlund J, Haider Z, Landfors M, Larsson P, Kanerva J,  Schmiegelow K, Flaegstad T, Jónsson ÓG, Frost BM, Palle J, Forestier E, Heyman M, Hultdin M, Lönnerholm G, Degerman S

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29515676/

           Clin Epigenetics. 2018 Mar 5;10:31. doi: 10.1186/s13148-018-0466-3. PMID: 29515676; PMCID: PMC5836434

  1. CD99 expression is strongly associated with clinical outcome in children with B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia

           Chen D, Camponeschi A, Wu Q, Gerasimcik N, Li H, Shen X, Tan Y, Sjögren H, Nordlund J, Lönnerholm G, Abrahamsson J, Fogelstrand L, Mårtensson IL

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30484860/

           Br J Haematol. 2019 Feb;184(3):418-423. doi: 10.1111/bjh.15683. Epub 2018 Nov 28. PMID: 30484860

  1. Refined detection and phasing of structural aberrations in pediatric acute lymphoblastic leukemia by linked-read whole-genome sequencing

           Nordlund J, Marincevic-Zuniga Y, Cavelier L, Raine A, Martin T, Lundmark A, Abrahamsson J, Norén-Nyström U, Lönnerholm G, Syvänen AC https://www.nature.com/articles/s41598-020-59214-w

           Sci Rep. 2020 Feb 13;10(1):2512. doi: 10.1038/s41598-020-59214-w. PMID: 32054878; PMCID: PMC7018692

  1. Overexpression of chromatin remodeling and tyrosine kinase genes in iAMP21-positive acute lymphoblastic leukemia

  Ivanov Öfverholm I, Zachariadis V, Taylan F, Marincevic-Zuniga Y, Tran AN, Saft L, Nilsson D, Syvänen AC, Lönnerholm G, Harila-Saari A, Nordenskjöld M, Heyman M, Nordgren A, Nordlund J, Barbany G

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31640433/

           Leuk Lymphoma. 2020 Mar;61(3):604-613. doi: 10.1080/10428194.2019.1678153. Epub 2019 Oct 22. PMID: 31640433

  1. The proliferative history shapes the DNA methylome of B-cell tumors and predicts clinical outcome

  Duran-Ferrer M, Clot G, Nadeu F, Beekman R, Baumann T, Nordlund J, Marincevic-Zuniga Y, Lönnerholm G, Rivas-Delgado A, Martin S, Ordoñez R,Castellano G, Kulis M, Queirós A, Seung-Tae L, Wiemels J, Royo R, Puiggrós M, Lu J, Gine E, Beà S, Jares P, Agirre X, Prosper F, López-Otín C, Puente XS, Oakes CC, Zenz T, Delgado J, López-Guillermo A, Campo E, Martin-Subero JI

           https://www.nature.com/articles/s43018-020-00131-2

           Nat Cancer. 2020 Nov;1(11):1066-1081. doi: 10.1038/s43018-020-00131-2. Epub 2020 Nov 2. PMID: 34079956; PMCID: PMC8168619

  1. RAG1 co-expression signature identifies ETV6-RUNX1-like B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia in children

  Chen D, Camponeschi A, Nordlund J, Marincevic-Zuniga Y, Abrahamsson J, Lönnerholm G, Fogelstrand L, Mårtensson IL

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33987955/

           Cancer Med. 2021 Jun;10(12):3997-4003. doi: 10.1002/cam4.3928. Epub 2021 May 13. PMID: 33987955; PMCID: PMC8209579

  1. Mutational patterns and clonal evolution from diagnosis to relapse in pediatric acute lymphoblastic leukemia

  Sayyab S, Lundmark A, Larsson M, Ringnér M, Nystedt S, Marincevic-Zuniga Y, Tamm KP, Abrahamsson J, Fogelstrand L, Heyman M, Norén-Nyström U, Lönnerholm G, Harila-Saari A, Berglund EC, Nordlund J, Syvänen AC

           https://www.nature.com/articles/s41598-021-95109-0

           Sci Rep. 2021 Aug 6;11(1):15988. doi: 10.1038/s41598-021-95109-0. PMID: 34362951; PMCID

Study 82, godkänd studie genom NOPHO Scientific Board                                                                        2015

Aquired thiopurine resistance in relapsing ALL

Linea Toksvang, Kjeld Schmiegelow

Köpenhamns universitet, Danmark

Projektet är under arbete och är ännu inte publicerat.

 

Study 84 CRLF2/IL7 approved by NOPHO Scientific Board                                                                         2015

Investigation of activity and expression of the IL7 related signaling pathway including STAT-5 phosphorylation in BCP- and T-ALL in patients from the NOPHO-ALL2008 protocol

Bibi Shah, Hanne Marquart

Köpenhamns universitet, Danmark

Projektet är under arbete och publikationer väntas inom kort.

Godkänd studie genom NOPHO Scientific Board                                                                                           2011

KIT and RAS mutations in CBF AML

Randi Hovland, Henrik Hasle

Bergens universitet, Norge

Undersökningen gav inget resultat så därav ingen publikation.