Lämna prov till biobank

Prov för NOPHO Leukemia biobank tas i första hand för att kunna användas för forskning inom barnleukemi i Norden. Vid behov kan ditt prov komma att användas vid kompletterande undersökningar för din behandling. Tillåtna användningsområden för prov som sparas i biobank är vård och behandling t.ex. för att vården behöver undersöka ditt prov på nytt om en behandling inte ger avsedd effekt eller för att ställa en säkrare diagnos genom att jämföra nya prov med sparade.

Kan material ur biobanker lämnas ut till försäkringsbolag?

Nej, prov får endast utlämnas för vård och godkänd forskning inom barnleukemi i Norden.

Hur länge sparas ett prov om jag givit samtycke?

Proverna i NOPHO leukemibiobank sparas utan tidsbegränsning. Ett samtycke till att spara prov innebär inte en garanti att provet kommer att sparas. Prov kan komma att kasseras om kvaliteten på provet är för dåligt för att det skall kunna användas. 

Totalt antal prover per år och land

Antalet provtagningar per år sedan 1992 då biobankning av barnleukemier startade. I Norden blir cirka 300 barn per år sjuka i olika typer av Leukemi. Ökningen av provtagningar år 2020 och 2021 avser uppföljningsprover.

Totalt antal unika patienter registrerade i NOPHO Leukemia Biobank