Etik

Biobanksprov tagna för NOPHO Leukemia Biobank tillhör organisatoriskt och ansvarsmässigt Uppsala Biobank (regnr 827). Huvudmannen Region Uppsala samt registreringsnummer ska anges i etikansökan. Om prover utlämnas, dvs byter huvudman och ansvarsmässigt lämnar Region Uppsala, ska detta också framgå. Se gärna Etikprövningsmyndighetens vägledning av ansökan för mer information om vad avsnitten i etikansökan ska innehålla.

Här hittar du länk till Etikprövningsmyndigheten.