Vad är en biobank?

En biobank är en samling av biologiskt material, den kan innehålla en eller flera provsamlingar bestående av biologiskt material som samlas in, förvaras, registreras och analyseras i avsikt att bevaras för olika ändamål exempelvis:

  • För uppföljning av din framtida vård och behandling
  • För framtida generationers diagnos, vård och behandling.
  • För medicinsk forskning som förbättrar vården. All forskning måste först etikprövas.

NOPHO Leukemi biobank (NLBB) är en provsamling inom Uppsala Biobank (Region Uppsala) och  innehåller celler från blod och benmärg från barn och ungdomar som insjuknat i blodcancer (leukemi). 

Proverna har samlats sedan början av nittiotalet för att kunna användas i forskning. Det finns prov från de nordiska länderna. Forskningen har inneburit att vi idag kan bota de flesta barn som blir sjuka i leukemi. Det är viktigt att förbättra behandlingarna så att ännu fler blir friska och att vi inte ger onödig behandling när det inte behövs.