Söker förbättrade prognosmarkörer och nya behandlingsstrategier för akuta T-cells leukemier genom analys av prover från NOPHO biobanken

Det finns ett stort behov av att förbättra klassificeringen av T-cells leukemi (T-ALL) hos barn för att kunna erbjuda så effektiv och skonsam behandling som möjligt, skräddarsydd efter leukemicellernas egenskaper.


Sofie Degerman driver en forskargrupp vid Umeå Universitet som fokuserar på att hitta nya biomarkörer för att riskindela patienterna redan vid diagnos. Speciellt fokus ligger på så kallade epigenetiska markörer på DNAt som kan spegla vilka gener som är aktiva i cancercellerna. Forskningen sker i samarbete mellan molekylärbiologer, onkologer, hematologer, genetiker, och bioinformatiker för att öka kunskapen och förståelsen kring de komplexa cellulära förändringar som sker när en leukemi uppstår.


Proverna som studeras kommer främst från NOPHO biobanken, den Nordiska leukemibiobanken som är placerad i Uppsala. Den gemensamma biobanken är speciellt värdefull för att kunna studera ovanliga sjukdomar som T-ALL. Tack vare att prover skickas från flera sjukhus till den gemensamma biobanken blir antalet prover tillräckligt stort för forskningsprojekt. Just nu pågår en omfattande molekylärbiologisk karaktärisering av fler än 130 diagnosprover från barn med T-ALL samlade i NOPHO-biobanken. DNA från proverna har extraherats hos biobanken och sedan skickats till forskargruppen för analys. Förhoppningen är att resultaten från studien ska bidra till förbättrade prognosmarkörer, men också till nya behandlingsstrategier baserat på den ökade kunskapen kring leukemicellernas egenskaper. I och med att barnleukemibehandlingarna nu synkroniseras i flera europeiska länder med det så kallade ALLTogether behandlingsprotokollet så har forskningssamarbetena utvidgats till fler europeiska forskargrupper. Både Sofie Degermans forskning och NOPHO biobanken stödjs av värdefulla bidrag från Barncancerfonden.

Bildtext: Sofie Degermans forskargrupp i Umeå är multidisciplinär och bygger på samarbeten mellan läkare, molekylärbiologer och bioinformatiker. Från vänster hematopatolog Magnus Hultdin, biomedicinare Sofie Degerman och barnonkolog Ulrika Noren Nyström.