Provtagningsanvisning och transport

För information angående provtagning och transport hänvisar vi till vår remiss 

Vid frågor kontakta Uppsala Biolab. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Adress för provleverans

Klinisk Kemi och Farmakologi
Provinlämningen, Ingång 61, 2 trappor
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA