Provtagningsanvisning och transport

Fyra snabba:

  • Provtagning av misstänkt leukemi
  • Remiss noggrant ifylld
  • Eventuell centrifugering av serum och likvor
  • Snabb transport till UbB/ UbL

Adress för provleverans

Klinisk Kemi och Farmakologi
Provinlämningen, Ingång 61, 2 trappor
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Förklaring av illustration

Vid misstänkt leukemi-debut tas och skickas benmärg, perifert blod, serum och likvor.

ALL A2G
Diagnos: Benmärg, perifert blod, serum och likvor
Dag 15: Benmärg
Dag 29: Benmärg
Dag 50: Benmärg
Remission: Blod eller benmärg
Vid återfall: Benmärg, perifert blod, serum och likvor

AML
Diagnos: Benmärg, perifert blod, serum och likvor
Remission: Blod eller benmärg
Vid återfall: Benmärg, perifert blod, serum och likvor

ALL except A2G
Diagnos: Benmärg, perifert blod, serum och likvor
Remission: Blod eller benmärg
Vid återfall: Benmärg, perifert blod, serum och likvor

Other diagnoses
Diagnos: Benmärg, perifert blod, serum och likvor

Provtagningsrör

Benmärgsaspirat (heparinrör+ NaCl) och blodprover provtas i (heparinrör eller EDTArör) och blandas noga/vänds 10 gånger innan de packas för transport.
Serumröret bör centrifugeras och hällas av, om detta inte är möjligt så görs det på Uppsala BioLab.
Likvor bör centrifugeras och alikvotera supernatanten i ett eller flera nya rör innan transport. Pipettera ej bottenskiktet då man vill ha cellfri supernatant.

Likvor skickas vid diagnos och återfall, alternativt fryses.
Centrifugera vid 300 g, 10 minuter. Supernatanten alikvoteras i ett eller flera nya kryorör. Rören fryses direkt vid –80°C. Går det inte att centrifugera, frys vätskan i kryotuberna vid –80°C. De frysta proverna skickas i omgångar var sjätte månad eller vid behov.

Har man inte möjlighet till centrifugering skickas likvorprovet ocentrifugerat.
Om provet inte kan anlända till UBlab inom några timmar ska det frysas i alikvoter om cirka 1 ml och skickas i batch vid senare tillfälle.
Kvaliteten på de som prover som fryses är beroende av rätt förvaring fram till transport och hur snabbt proverna anländer till Uppsala BioLab.
Benmärg och blod ska förvaras i rumstemperatur, likvor förvaras i kylskåp.

Transport

Det är mycket viktigt att transporten av prover kommer snarast till Uppsala BioLab för att vara av så god kvalitet som möjligt. Leukemiska celler är känsliga och viabiliteten försämras snabbt vilket kan påverka forskningsresultatet.

Skicka proverna till:
Klinisk Kemi och Farmakologi
Provinlämningen, Ingång 61, 2 trappor
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA