Likvor och serum

Likvor från debut och eventuellt recidiv bör centrifugeras 300g i 10 minuter. Alikvotera supernatanten (överfasen) till ett eller flera 1 ml kryorör. Ta inte av ända ner i botten då man vill ha cellfri supernatant. Frys rören direkt i –80°C. Frysta rör skickas i batch t.ex. vart halvår då de packas på is i t.ex. en frigolitlåda.

Har man inte möjlighet till centrifugering skickas likvorprovet obehandlat tillsammans med benmärgs- och blodprover.

Serum skickas vid debut och recidiv. Serumröret bör centrifugeras 2000g i 10 minuter och hällas av i ett nytt lämpligt rör. 

Har man inte möjlighet till centrifugering skickas serumröret obehandlat tillsammans med benmärgs- och blodprover.