helgenomsekvensering

Helgenomsekvensering

Helgenomsekvensering GMS (Genomic Medicine Sweden) Barncancer-projektet syftar till att implementera storskaliga genetiska analysmetoder inom svensk barncancervård, främst helgenomsekvensering med kompletterande metoder. Analyserna kommer huvudsakligen genomföras ...
Läs mer →

Söker förbättrade prognosmarkörer och nya behandlingsstrategier för akuta T-cells leukemier genom analys av prover från NOPHO biobanken

Söker förbättrade prognosmarkörer och nya behandlingsstrategier för akuta T-cells leukemier genom analys av prover från NOPHO biobanken Det finns ett stort behov av att förbättra ...
Läs mer →
Linda Holmfeldts studier rör akut myeloisk leukemi

Mot en ökad förståelse av återfall samt resistensutveckling vid akut myeloisk leukemi hos barn

Mot en ökad förståelse av återfall samt resistensutveckling vid akut myeloisk leukemi hos barn Linda Holmfeldts studier rör akut myeloisk leukemi (AML) hos barn. Trots ...
Läs mer →