För patienter och vårdnadshavare

Biobanksprov kan vara viktig både för din framtida vård och en förutsättning för medicinsk forskning.

Du kan få information om ditt prov. Din läkare kan få tillgång ditt prov om det behövs för din behandling. Du kan också få ditt prov destruerat.

Provet skickas till Uppsala, där det hanteras för att kunna frysas. Därefter långtidsförvaras det i en frys.

Biobanksprov kan sparas efter analys för framtida vård och behandling samt för forskning om du givit samtycke till det.

Flera nordiska forskare har använt prover från biobanken för viktiga studier. Gå vidare till publikationer.

Det finns leukemiceller, blodceller, benmärg samt likvor (ryggmärgsvätska).

Det kostar mycket pengar att hantera ett prov för uttag. Barncancerfonden subventionerar en stor del av kostnaden. Läs mer om pris och ekonomi här.

Nej. För att få ut prover flera tillstånd, dels godkännande från etiska kommittén samt från Nopho Board.

Det kostar ca 5 miljoner per år. Barncancerfonden finansierar detta.

För vårdpersonal

Gå till dokument.

Ring i första hand Uppsala Biolab 018-617 23 88 eller maila info@uppsalabiolab.se

För provtagning av benmärgsaspirat och perifert blod vi diagnos, recidiv, uppföljningsprov dag 15, 29 och 50 används Heparinrör med tillsats av 0,9% NaCl (fysikalisk koksaltlösning).

Vid remissionstillfälle används EDTA-rör. Detta ska användas till preparation av konstitutionellt DNA.

För provtagning av serum används serumrör.

För provtagning av likvor använd sterila kryorör eller motsvarande sterilt rör.

Se vidare på provtagningsanvisningar och transport.

Prov kan skickas alla dagar i veckan, även helger och helgdagar då det gör att vi får proverna nästföljande arbetsdag.

Se vidare på provtagningsanvisningar och transport.

För information om preparation, klicka här.

För information om preparation, klicka här.

Vi uppdaterar årligen. Läs mer här.

För forskare

Läs mer om statistik här.

Ja efter 2006. Det är dock beroende av kvalitet och mängd av provmaterial som skickats vid debuten.

Nej, vi tillhandahåller inte information om kliniska parametrar. Den informationen finns hos CCEG eller via Castor. Man ansöker via provets NOPHO nummer eller Castor nummer.

Ju snabbare desto bättre. Två dagar (48 timmar) brukar fungera bra. Därefter försämras kvalitéten på de viabla cellerna. DNA och RNA håller mycket längre. Forskaren själv kan sortera bort gamla prover om så önskas. RIN värdet är ett mått på kvalite som alltid tillhandahålles.

Vi uppdaterar årligen. Läs mer här.

Du hittar blanketter under dokument.

Proverna ägs gemensamt inom NOPHO och det är viktigt att alla har insyn i hur de används. NOPHO board tar beslut efter att NOPHO scientific group har kontrollerat studiens relevans och värde.