Innehåll i Barnleukemibanken

I biobanken samlas prover från barn i Norden med leukemi. Provmaterialet består av celler från benmärg, blod, serum, likvor och extraherat DNA och RNA.

Det finns oftast prov från flera olika behandlingstillfällen. Det vill säga från olika tidpunkter under behandlingsperioden.

Ett prov från en leukemipatient kan generera flera rör av provmaterial från samma provtagning. Vid vissa diagnoser tar man prover vid olika tillfällen under behandlingen. Från blod och benmärg preparerar vi vitala (levande) celler och extraherar (utvinner) DNA och RNA för genetiska undersökningar.

Provmaterialet från en provtagning kan på detta sätt räcka till flera olika forskningsprojekt och ge svar på många frågor.

Antalet provtagningar per år sedan 1992 då biobankning av barnleukemier startade. I Norden blir cirka 300 barn per år sjuka i olika typer av Leukemi. Ökningen av provtagningar år 2020 och 2021 avser uppföljningsprover

Stapeldiagrammet ger en bild av fördelningen av prover per land (1992 till december 2021).