Presentation av Uppsala Biolab

Uppsala BioLab är en del av Uppsala Biobank, ett forskningscentrum och ett kompetenscentrum för biobanksfrågor vid Uppsala universitet och Region Uppsala.

På Uppsala Biobank sparas prover för olika studier som t.ex. NOPHO Leukemia Biobank för att kunna användas i forskning.

Uppsala BioLab utför analyser i både forskningssyfte och för sjukvården.

Uppsala Biobank och Uppsala BioLab har totalt 25 anställda och är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Region Uppsala.

Ett stort uppdrag är att ta emot prov, preparera celler, förvara prov, extrahera biomolekyler och göra uttag åt NLBB (NOPHO Leukemia Biobank).

För NLBB arbetar tre till fyra personer kontinuerligt med verksamheten och förutom det finns en vetenskapligt ansvarig forskare, samt en koordinator placerad på barnsjukhuset på Akademiska sjukhuset.

Prover skickas till Uppsala från hela Sverige och flera andra länder som ingår i samarbetet. Det finns även en nationell Barntumörbiobank för andra cancerformer hos barn på Karolinska Institutet i Stockholm. Båda verksamheterna finansieras huvudsakligen av Barncancerfonden för att stödja barncancerforskning.

Biobanksansvarig för Uppsala Biobank och region Uppsalas biobankssamordnare är Anna Beskow. Chef och provsamlingsansvarig för NLBB är Arja Harila.

Länk till Barntumörbanken.